תכלת Tekhelet

קרן התכלת Keren HaTekhelet

 
העקרונות לזיהוי החילזון והתכלת  |  PUBLICATIONS IN ENGLISH  |  פרסומים בעברית  |  Counter:

Home >> העקרונות לזיהוי החילזון והתכלת >> דברי בית הלוי
 
.     יש מי שטען שבהעדר מסורת רציפה מהעבר לגבי זיהות החילזון והתכלת, אי אפשר להקים לתחיה את הזיהוי בעזרת הוכחות.
 
לעומת זאת, בית הלוי עמד על כך שיש לקיים את המסורת האומרת שעוד בשלהי עידן הסבוראים "התכלת נגנז" (מדרש במדבר רבא יז ה; תנחומא שלח טו). לכן תנאי מוקדם לזיהוי התכלת יהיה אפוא דווקא העדר מסורת פוזיטיבית רצופה לגבי זיהויה.
 
והנה דברי בית הלוי אל האדמו"ר מראדז'ין הרב ג"ח ליינר, שהביאם בהקדמה ל-מאמר עין התכלת (תרנ"ב; מהדורת תשכ"ג,עמוד יג):
 
"הגאבד"ק בריסק דליטא שיחיה מסר כל טעמו ונימוקו בדבר מיאונו במצות התכלת לאחד ממיודעינו שיכתוב ויאמר לנו משמו בזה הלשון:
"כמע"ל לא ביאר בדבריו מה זאת מצא אחר שנשכח, אם מציאת הדג או הוצאת צבעו, ורק אחרי אשר כמע"ל יברר זאת, היינו האם היה בזה דבר הנשכח והוא מצאה, אז נהיה מחויבים לשמוע אליו וללבשו.
"אכן אם נאמר כי  הדג היה במציאות, וגם הוצאת צבעו היה ידוע בכל זמן מהזמנים שעברו עלינו מעת שפסקה התכלת בישראל, ועל כל זה לא לבשוהו אבותינו ואבות אבותינו, הרי הוא כאילו יש לנו קבלה ומסורה מאבותינו כי זה הדג וצבעו איננו החלזון והתכלת אף שהוא בכל הסימנים שסמנו חז"ל. כי אפילו נרבה כחול ראיות לא יועילו נגד הקבלה והמסורה.
"ורק אחרי אשר יברר לנו כי דג זה או מלאכת צבעו נפסק ונשכח מציאתו או ידיעתו בשום זמן מהזמנים ונפסקה בזה הקבלה, אז יהיה לנו דברי ההלכה לראיה.
"ע"כ דבריו שיחיה."

Go Back  Print  Send Page