תכלת Tekhelet

קרן התכלת Keren HaTekhelet

 
העקרונות לזיהוי החילזון והתכלת  |  PUBLICATIONS IN ENGLISH  |  פרסומים בעברית  |  Counter:

Home >> פרסומים בעברית
מאמר
"לחידוש מצוות תכלת בציצית" מאת ישראל זידרמן, תחומין ט', עמ' 423-446, תשמ"ח; TECHUMIN 9, P. 423-446, 5748, 1988

אתר צומת

"ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת" ... לקראת הכרעת גדולי התורה בענין, נוסדה לאחרונה עמותה ציבורית בשם "קרן התכלת" שתרכז פעולות מימון ...


sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=27&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZlMrboKTnAhXKsaQKHQ45D9A4ChAWMBB6BAgCEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.zomet.org.il%2F%3FCategoryID%3D290%26ArticleID%3D389&usg=AOvVaw303pF-bV_CWK5kvqg4cFYb
 גילוי חלזון התכלת בימינו", המעין תשנ"ה"
מכתב תגובה אל הרב שלמה אבינר שליט"א

Click here for more details


Go Back  Print  Send Page