תכלת Tekhelet

קרן התכלת Keren HaTekhelet

 
העקרונות לזיהוי החילזון והתכלת  |  PUBLICATIONS IN ENGLISH  |  פרסומים בעברית  |  תשובות מאת פוסקים  |  Counter:

Home >> תשובות מאת פוסקים >> הרב שלמה זלמן אויערבאך זיע"א
  הרב שלמה זלמן אויערבאק
פעיה"ק ירושלים תובב"א

ב"ה, יום יוד מנ"א תשמ"ט

לכבוד ד'ר רבי ישראל זיידרמן הי"ו

אחרי ברכת שלום רב וכט"ס [וכל טוב סלה], הנני מאשר
שקבלתי מכתבו מיום ו' חדש זה, אך הואיל ואין לי ידע
חשוב בענין זה, וגם כוחותי מוגבלים, לכן קשה לי
לחוות דעה והנני רק בברכה שהקב"ה
יישמחנו בישועות לנצח ונשמחה גם במצוה
חשובה זו של תכלת.

בכבוד רב
שלמה זלמן אויערבאך


Go Back  Print  Send Page