מכון התכלת (במקום קרן התכלת)

מכון התכלת (במקום קרן התכלת) (The Tekhelet Foundation) הוקמה כעמותה במטרה לקדם את חידוש התכלת המקראית, אשר נשכחה מעם ישראל במשך אלף ושלוש מאות השנים האחרונות.

ארבע פריצות דרך מרתקות בחקר התכלת, אשר דווחו לאחרונה, עוררו את חידוש פעילות הקרן לעת הזאת, לקראת מלאות מאה שנה לפרסום מחקר התכלת של הרב הרצוג:

  • א נתגלה החומר העיקרי של צבעני התכלת.המרכיב העיקרי בצבע מהחילזון הוא הצבען 6-monobromo-indigotin (MBI), בתערובת עם כמות קטנה של שני מרכיבים הידועים מהעבר – 6,6′-dibromo-indigotin (DBI) ו- indigotin. ה-MBI נוצר כחומר סגול הנהפך בחימום קל לצבע הכחול הדרוש.
  • ב התעלומה בת האלף שנים איך נצבעה התכלת נפתרה לאחרונה בידי חוקר הצביעה הבריטי Edmonds והציירת Boesken-Kanold.זהו תהליך של תסיסה ייחודית בחיידק מסוים, שנמשכת כשבוע וממירה את הצבע בכדי ליצור יורה, שבה צובעים את הצמר בתכלת. תהליך טבעי זה הוא ספונטני, והוא כבר הוחזר לשימוש מעשי באמנות ציורי תכלת.
  • ג נמצא קשר בין הצבע שנתקבל מפרטים שונים של חלזון התכלת לבין גודלם של הקונכיות (כלומר, הגיל).גווני כחול מתקבלים מפרטים צעירים יותר, וגווני סגול מהבוגרים.
  • ד קונכיות שלמות של חלזון התכלת נתגלו במבני המגורים של הכוהנים הגדולים מתקופת בית המקדש השני אשר נחפרו בירושלים.

    ממצא זה מצביע על כך שהקונכיות נשמרו באוסף כפריטים בעלי ערך. יכול להיות שאלה היו סמלים נערצים של תשמישי הקדושה אשר נוצרו מהם.
    ולא רק לתכלת! הציפורן (operculum) של רכיכה זו שימש גם להכנת השחלת (onycha) שהייתה מרכיב של הקטורת המקראית (שמות ל’, ל”ד).